Αναμφίβολα, βιώνουμε μια περίοδο ιδιαίτερα αρνητική για τα δημόσια αγαθά, τους εργαζόμενους, τις κατακτήσεις, τα συλλογικά δικαιώματα.

 Η ΑΔΕΔΥ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τους νέους στόχους και τις νέες διεκδικήσεις που οφείλει να θέσει το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα μέσα στο νέο περιβάλλον, για την εργασία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές λειτουργίες του κράτους, αποφάσισε να επεκτείνει και να
εμπλουτίσει τις δράσεις της σε ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά πεδία. 

        Στα πλαίσια αυτά και για την ενίσχυση της πολυσχιδούς δράσης της, η ΑΔΕΔΥ ίδρυσε το Δεκέμβριο του 2004 το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο για τη μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση θεμάτων που άπτονται της Δημόσιας Διοίκησης, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων του Δημοσίου και εκπροσώπων αυτών στα διάφορα θεσμοθετημένα όργανα. Εδρεύει στην Αθήνα και οι δράσεις του καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια με τα κατά τόπους Ν/Τ της ΑΔΕΔΥ.

 Κύρια αποστολή του Κοινωνικού Πολύκεντρου είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών, καθώς και η τεκμηρίωση και η διάχυση εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και των κοινωνικών λειτουργιών του κράτους στα συνδικαλιστικά στελέχη και μέλη του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος μέσα από εκδόσεις, το δικτυακό του τόπο, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα. Το πεδίο δράσης επίσης εκτείνεται και αφορά όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, δευτεροβάθμιους και πρωτοβάθμιους, που λειτουργούν στο δημόσιο, μέσα από το σχεδιασμό στοχευμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για συνδικαλιστικά στελέχη σε όλη την Ελλάδα.

 Στόχος  είναι, το παραγόμενο μελετητικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην προάσπιση των δημόσιων αγαθών και στη διεύρυνσή τους προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.  Σκοποί και επιδιώξεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου είναι:

 · Ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα καθώς και η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που λειτουργεί σε αυτή,

 · Η μελέτη, η έρευνα, η επιστημονική ανάλυση και η τεκμηρίωση θεμάτων που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, του διοικητικού μοντέλου και των κοινωνικών
λειτουργιών του κράτους,

 · Η ανάπτυξη δικτύων και συνεργατικών δράσεων με δημόσιους, κοινωνικούς φορείς για την ανάδειξη και προώθηση θεμάτων με ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο και χρησιμότητα,

 · Η συστηματική εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση συνδικαλιστικών στελεχών και μελών της ΑΔΕΔΥ με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων,

 · Η ανάπτυξη και στήριξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών σε ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και αθλητικό πεδίο ενδιαφερόντων και δράσεων των δημοσίων υπαλλήλων,

 · Η επιδίωξη της συλλογικής κοινωνικής προαγωγής με συνεργασίες, διαρκή αναζήτηση,
ανταλλαγή προβληματισμού σε διεπιστημονικό και πολυτομεακό επίπεδο.