ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Τίτλος

Χρόνος υλοποίησης Χρηματοδότηση  

Συνδικαλιστική εκπαίδευση

Διαρκής Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για Δημοσίους Υπαλλήλους

9/2/2007 – 30/11/2008 ΕΠΕΑΕΚ

Απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών από τους ΔΥ με τη συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος

1/4/2009 – 31/12/2010

Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση"

Yλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του ΚΠ για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας συνδικαλιστικών στελεχών, μελών των ΝΤ και ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ

1/4/2010 – 15/1/2013  Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση"   

Δράσεις δια βίου εκπαίδευσης των ΔΥ

1/7/2010 – 30/6/2013

 
Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση"