ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος

Κατεβάστε Χρηματοδότηση

Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση


Τεύχη 1-2

Τμήμα: 1 2

Τεύχος 3

Τμήμα: 1 2

Τεύχος 4

Τεύχη 5-6

Τμήμα: 1 2

Τεύχη 7-8

Τμήμα: 1 2

Τεύχος 9

Τεύχη: 1 2 3

Τεύχος 10

Τεύχος 11
 

 Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

1 2 3
 

ΕΠΕΑΕΚ &

Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Απλούστευση Διαδικασιών για τη μείωση των Διοικητικών Βαρών


 
 Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Δημοσιότητα Διοικητικής Δράσης - Μέθοδοι Καταπολέμησης της Διαφθοράς

  Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  

Τεχνικές Αντιμετώπισης Κρίσεων - Διαχείριση Άγχους

 1 2 3 Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης

 1 2 3 4 Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"  
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μητρώου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"