ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τίτλος

Κατεβάστε Χρηματοδότηση

Προγράμματα Κατάρτισης, Επιμόρφωσης & Ανταλλαγής Εμπειριών

Αθήνα 25-27/2/2013

Πράξη: "Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των  Φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση" 

 Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Yλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του ΚΠ για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας συνδικαλιστικών στελεχών, μελών των ΝΤ και ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ

Πρακτικά ημερίδας

Αθήνα 25-10-2012

 

 Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"