ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο
Φεβρουάριος 2007

Κατεβάστε το αρχείο 

 Διερεύνηση και καταγραφή καλών Ευρωπαϊκών πρακτικών και μοντέλων εκπαίδευσης σε θέματα διαβούλευσης αντίστοιχων κοινωνικών φορέων
Ιανουάριος 2011 (*)

 Κατεβάστε το αρχείο

 Εμπειρικά Θεμελιωμένη Μελέτη των Αναγκών, των Προσδοκιών και των Στάσεων των Δυνάμει Ωφελούμενων Αναφορικά με τη Διαβούλευση
Φεβρουάριος 2011 (*)

 Κατεβάστε το αρχείο

(*) Χρηματοδότηση από Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"