Υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης –διαπραγμάτευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση

Δράση

Ημερομηνία

Κλαδική Συνάντηση Άμυνας

23-2-2012

Κλαδική Συνάντηση Αυτοδιοίκησης

6-6-2012
Κλαδική Συνάντηση Δημόσιας Διοίκησης 2-2-2012

Κλαδική Συνάντηση Δικαιοσύνης

7-6-2012
Κλαδική Συνάντηση Παιδείας 7-6-2012
Κλαδική Συνάντηση Πολιτισμού 26-1-2012
Κλαδική Συνάντηση Υγείας 30-5-2012
Συλλογική Συνάντηση Ηρακλείου 28-6-2012
Συλλογική Συνάντηση Ιωαννίνων 25-6-2012
Συλλογική Συνάντηση Κέρκυρας 26-6-2012
Συλλογική Συνάντηση Λιβαδειάς 29-6-2012
Συλλογική Συνάντηση Πάτρας 20-6-2012
Συλλογική Συνάντηση Τρίπολης 21-6-2012
Τοπική Συνάντηση Αγρινίου 29-2-2012
Τοπική Συνάντηση Αθήνας 8-6-2012
Τοπική Συνάντηση Άρτας 14-3-2012
Τοπική Συνάντηση Ζακύνθου 7-3-2012
Τοπική Συνάντηση Καλαμάτας 6-3-2012
Τοπική Συνάντηση Ρεθύμνου 30-3-2012
Τοπική Συνάντηση Χαλκίδας 21-3-2012