ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

H Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα
Μάρτιος 2009

Κατεβάστε το αρχείο

 Οι Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές ανάγκες των συνδικαλιστικών στελεχών στο Δημόσιο
Μάιος 2008

Κατεβάστε το αρχείο 

 Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δεκέμβριος 2011

 Τμήμα: 1 2 3

 Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα
Φεβρουάριος 2012

 Κατεβάστε το αρχείο

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οικονομική κατάσταση, εκχώρηση αρμοδιοτήτων,
επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων και στα δημόσια αγαθά

Κατεβάστε το αρχείο