ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

Τίτλος

Τόπος Ημερομηνία Χρηματοδότηση

Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Επιπτώσεις-Προοπτικές

Ερέτρια Ευβοίας 31 Μαΐου &
1 Ιουνίου 2007

Κοινωνικό
Πολύκεντρο

 Διεθνές Συνέδριο: Δημόσια Διοίκηση: προστασία και ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών –διεθνείς τάσεις

 Αθήνα 26 & 27
Νοεμβρίου 2007
Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο

Ερέτρια Ευβοίας 3 & 4 Ιουλίου 2008 Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Η φτώχεια στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης

Θεσσαλονίκη 4 Σεπτεμβρίου 2008 Κοινωνικό
Πολύκεντρο

Δημόσιες υπηρεσίες και οικονομική κρίση

 Κορυσχάδες Ευρυτανίας 3 & 4 Απριλίου 2009 Κοινωνικό
Πολύκεντρο