Υλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του ΚΠ για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας συνδικαλιστικών στελεχών, μελών των ΝΤ και ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μητρώου Δ.Μ.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

Εκπαίδευση Συνδικαλιστών σε Κοινωνική Διαβούλευση-Διαπραγμάτευση

Επίπεδα Ι & ΙΙ

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 και


Μάρτιος - Μάιος 2012